Repellent, repellant, stoff som (ofte i løsning) brukes bl.a. for å verne mennesker, planter, matvarer og tekstiler mot skadedyr. Stoffene har vanligvis liten giftvirkning, men som regel en sterk lukt og/eller smak så de virker frastøtende eller avskrekkende på mange helsefarlige og planteskadelige insekter og midder. Ved bruk av smaksrepellenter på frukttrær og bærbusker blir bark og skudd uappetittlige som næring for markmus, rådyr, hjort, elg m.fl. Hittil er det utviklet få effektive repellenter. På det norske markedet finnes en luktrepellent mot elg, hjort, rådyr og hare basert på luktstoffer utvunnet fra eksotiske vekster.