Biocider, (av bio- og lat. 'drepe'), egentlig en fellesbetegnelse for kjemiske stoffer som dreper levende organismer. Blir brukt dels om stoffer som kan føre til utilsiktede virkninger på organismer i sitt naturlige miljø (radioaktivt nedfall, industriavfall, pesticider o.l.) og dels om grupper av stoffer som brukes mot skadelige organismer (konserveringsmidler, plantevernmidler, antibiotika o.l.).