Kjemikalierester, rester i planter og jord av kjemiske midler mot skadegjørere, se plantevernmidler.