Molluskicider, internasjonal betegnelse på kjemiske stoffer for bekjempelse av snegler, se sneglemidler.