Insekticider er en internasjonal betegnelse for insektmidler.