Skruis, sjøis (drivis) som er brukket opp og presset sammen av vind og strøm. Flakene tvinges opp og over hverandre, slik at det dannes lange rygger, skrugarder, eller svære hauger, koss, av oppbrukket is. Mange skip har i tidens løp blitt knust når de har blitt sittende fast i skruisen.