Ribber (spanter) i båter. Man skiller dog mellom spanter og bånd, idet sistnevnte oftest betyr tynne ribber bøyd etter bordene og hvis oppgave det er å holde disse sammen, mens spanter er tykke, tilskårne og tjener til å stive opp båten.