scientologi

Scientologi er en religiøs bevegelse som oppsto i kjølvannet av utgivelsen av L. Ron Hubbards bok Dianetikk. Den moderne vitenskap om mental sunnhet i 1950. I 1952 ble Hubbard Association of Scientologists International etablert, og den første Scientologikirken (Church of Scientology California)ble grunnlagt i Los Angeles i 1954. Hubbard mente selv at scientologien videreførte det beste fra alle religioner, særlig buddhismen. Trosretningen kan karakteriseres som dels gnostisk, og den hevder selv å bygge på moderne vitenskap.

Faktaboks

Uttale
scientologˈi
Etymologi
av latin scio, ‘jeg vet’, og gresk logos, ‘lære’

En stor del av kirkens virksomhet er kurs: Nye medlemmer rekrutteres gjerne via kurs, og kirkens medlemmer kjøper kurs, tar tester som viser hvor langt de har kommet i sin åndelige utvikling, og får kursbevis. Kursene inngår i et system kalt Broen til total frihet, der alle utviklingsnivåer er satt opp med tallverdier. Kursvirksomheten har fått mye kritikk, og kirken har fått rettslige krav fra kursdeltakere som har satt seg i gjeld til kirken, også i Norge. Det har også ført til kritikk at Scientologikirken er organisert som en forretningsvirksomhet. Den bruker i stor grad et teknologisk språk, samt en del nyskapte ord og begreper som thetan og preclear (se nedenfor).

Scientologene er aktive kritikere av moderne psykiatri og legemiddelindustri. Disse gjør ifølge scientologene mer skade en gavn, da de ikke tar hensyn til at mennesket er et åndelig vesen. Scientologien ser nemlig mennesket som tredelt: (1) Kroppen er midlertidig, mens (2) ånden (thetanen) er benevnelsen på en evig og immateriell personlighetskjerne. Den har levd mange liv, og nøkkelen til et lykkelig liv er å følge sitt eget spor bakover i tid, til tidligere inkarnasjoner, og oppspore engrammer (ubevisste, traumatiske inntrykk). «Verktøyet» i dette arbeidet er (3) sinnet, som dels er analytisk, dels reaktivt. Når sinnet er fullt og helt analytisk og alle engrammer er fjernet er målet nådd, og man kvalifiseres som clear eller O.T. (Operating Thetan), det vil si fri fra ubevisste traumer og annet som hemmer en fullverdig livsutfoldelse.

Begrepet dianetikk brukes om scientologiens «vitenskap om menneskesinnet», mens det konkrete arbeidet som gjøres for å utvikle seg fra preclear til clear og høyere stadier, kalles auditering (jf. lytting). Auditering foregår mellom to mennesker, der den ene er auditør for den andre. Seansen er ofte langvarig. Noen metoder er bruk av e-meter (apparat som måler spenninger og slik bidrar til å lokalisere engrammer), samtale og personlighetstesting.

I Scientologikirken feires livssyklusritualer og ukentlige gudstjenester. Ritualene reflekterer det ovenfornevnte menneskesynet (thetan, sinn, kropp) og et syn på Gud og verden som har fellestrekk med østlige religioner. Det er utarbeidet en trosbekjennelse der Gud forstås som et ikke-definerbart vesen, og menneskesynet utdypes i samsvar med læren om thetanen og i tråd med moderne menneskerettigheter.

Det er også utarbeidet en skapelsesberetning, Faktorene, som i 30 poetiske punkter sier noe om hvordan universet er blitt til og hvilke krefter som virker i verden. Den samsvarer med theta-MEST-teorien, som hevder at universet -- i likhet med mennesket -- dypest sett er ånd, og at materien derfor har preg av illusjon. Kirkens lære omfatter også etiske prinsipper som blant annet er nedfelt i håndboka Veien til lykke fra 1981.

Synet på scientologi varierer fra land til land, et hovedspørsmål er om scientologi er en religion, en terapiform eller et forretningsforetak. I USA ble trossamfunnet anerkjent som religion i 1993, og slik er det nå i flere land, blant annet Sverige. I Tyskland, Frankrike, Danmark og andre land er den ikke anerkjent som religion. Scientologikirken kom til Norge midt på 1970-tallet, og er her registrert som «ideell organisasjon».

Mange kjente artister, særlig fra California, er profilerte medlemmer i Scientologikirken, blant andre John Travolta, Tom Cruise, Isaac Hayes og Chick Corea.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Gilhus, Ingvild Sælid & Lisbeth Mikaelsson: Kulturens refortrylling : nyreligiøsitet i moderne samfunn, 2. utg., 200
  • Winje, Geir: Fra bønn til magi : nye religioner og menneskesyn, 1999

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg