standard

Standard er en spesifisert eller etablert norm for hvordan et objekt eller en funksjon skal være.

Faktaboks

uttale:
stˈandard
etymologi:

En standard kan være formalisert, det vil si at den er beskrevet i et dokument og godkjent av autorisert organ. Det finnes også standarder som er av mer uformell karakter og som representerer en forventet eller anerkjent kvalitet på hvordan noe skal være, enten det er i form av en vare eller en tjeneste.

Standarder er nyttige for forbrukerne i samfunnet fordi de gir en referanse for hva vi kan forvente av kvalitet og funksjonalitet når vi kjøper en vare eller får utført en tjeneste. For samfunnet kan de bidra til å oppfylle viktige mål som reduserte kostnader, forbedret miljø og økt sikkerhet.

Fordelene med å etablere standarder er mange. Hvis en vare eller tjeneste ikke følger etablerte standarder, kan det for forbrukeren gi grunnlag for reklamasjon. For samfunnet kan et produkt som bryter med en vedtatt standard gi nødvendig hjemmel for å forby produktet.

Standarder gjør det også lettere å kjøpe inn produkter fra forskjellige leverandører. Når det er etablert en standard, må produsentene utforme sine produkter slik at de passer sammen med andre produsenters produkter. Produktene kan da lettere brukes om hverandre og samspille med hverandre.

Hvis flere land går sammen om en felles standard, blir det også lettere å krysse landegrenser. Produkter kan enkelt eksporteres eller importeres uten at de kommer i konflikt med andre lands regelverk. For forbrukerne blir det enklere å ta med seg egne artikler for bruk i utlandet. Et velkjent eksempel på det er en standardisert utforming av kontakt og støpsel, som har gjort det enkelt å bruke medbrakte elektriske artikler i andre land som har denne standarden.

Typer av standarder

Det finnes en rekke standarder som er utarbeidet i nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner. Standarder kan også etableres av frivillige organisasjoner. Hvis de blir godkjent av en regjering, kan de etter avtale gjøres obligatorisk.

I Norge blir offentlige standarder utarbeidet i regi av Standard Norge. For standarder som skal gjelde for hele verden er ISO den viktigste organisasjonen. Andre viktige internasjonale standardiseringsorganisasjoner er IEC og CEN, ETSI og CENELEC.

Det er utviklet standarder for de fleste sektorer i samfunnet. Disse regulerer utforming av produkter, prosesser, utstyr, varekvalitet, formularer, miljø, styringssystemer med mer. Noen få eksempler på standarder i ulike sektorer er nevnt nedenfor:

 • Varehandel: Standard for utforming av enkelte forbruksartikler som elektriske komponenter og noen typer verktøy.
 • Matvarer: Standarder for kvalitet på matvarer, for eksempel kvalitetsbetegnelser på norsk frukt, bær og grønnsaker. Krav til hygiene.
 • Kontor: Papir- og konvoluttformater.
 • Bygg og anlegg: Fastsettelse av krav til bygningskonstruksjoner, akustikk og støy, trelastdimensjoner og så videre.
 • Petroleumsprodukter: Standarder for kjemisk sammensetning av ulike produkter.
 • Informasjonsteknologi og kommunikasjon: standarder for grensesnitt og elektronisk datautveksling.
 • Helse og omsorg: Kvalitet i tjenester, regler for smittevern.
 • Samfunnssikkerhet: Krav til ulike produkter som har betydning for sikkerheten.
 • Miljø: Standarder for utslipp av miljøskadelige stoffer.
 • Bokbransjen: Standard for nummerering av publikasjoner (se ISMN).
 • Naturvitenskap: Standarder for måling av fysiske størrelser (se SI-systemet).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg