Røykeloven, populært navn på § 12 og dens forskrifter om vern mot passiv røyking, som inngår i lov av 9. mars 1973 om vern mot tobakkskader, også kalt tobakkskadeloven. 

Paragraf 12 ble tilføyd i 1988, og er senere blitt endret flere ganger. Den siste endringen av 23. mai 2003 innebærer forbud mot røyking på alle serveringssteder med virkning fra 1. juni 2004. Siktemålet er å skjerme ansatte og gjester mot passiv røyking.

Lovendringen innebærer at serveringssteder skal være totalt røykfrie. Serveringssteder er arbeidslokaler og/eller lokaler hvor allmennheten har adgang, hvor det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Totalforbudet omfatter dermed ikke bare restauranter, kafeer, kantiner, foajeer, barer, puber og diskotekter m.m., men også selskapslokaler, medlemsklubber, konsertlokaler og lignende som er åpne for allmennheten og hvor det foregår servering av mat og/eller drikke.

Uteservering omfattes i den grad inneluften påvirkes av røyking fra uteserveringen. Loven gir fortsatt adgang til røyking i fellesrom dersom det finnes flere lokaler innen samme område med samme formål, som for eksempel to pauserom på arbeidsplassen.

Serveringsstedene skal føre internkontroll og etablere internkontrollsystem. Kontrollen skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene. Forsettlig eller uaktsom overtredelse eller forsøk på overtredelse straffes med bøter, jf. § 9. Det samme gjelder medvirkning.

Oppslutningen om røykeloven har økt siden den ble innført: Ifølge en undersøkelse som NorStat utførte i mars 2004 – to måneder før loven trådte i kraft – var 54 % av den norske befolkningen positive til røykfrie serveringssteder. I en undersøkelse utført av MMI for Sosial- og helsedirektoratet i oktober 2005, var 76 % av de spurte positive til røykfrie serveringssteder.

I New York ble det innført røykeforbud på barer og restauranter (Clean Indoor Air Act) 24. juli 2003. I Europa var Irland først ute med røykeforbud (29. mars 2004), etterfulgt av Norge (1. juni 2004), Bulgaria (1. januar 2005), Italia (10. januar 2005), Sverige (1. juni 2005), Spania (1. januar 2006), Skottland (26. mars 2006), Nord-Irland (fra april 2007), England (fra sommeren 2007).

Se også tobakk (Lovgivning).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

10. februar 2011 skrev Vegard Schjelderup

I teksten står det at røykeloven er det paragraf 6 i Loven om vern mot tobakksskader populært kalles. Men i paragraf 6 står det om forbud mot gratis utdeling av tobakksvarer og ikke om forbud mot røyking på offentlige steder. Derimot, så handler paragraf 12 om røykeforbud i lokaler og transportmidler. http://www.lovdata.no/all/tl-19730309-014-0.html

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.