Timeglass, tidsmåler bestående av to kjegleformede glassbeholdere som står vertikalt med de sammenhengende spisser mot hverandre. Her er det en trang forbindelse slik at fin sand i øverste beholder i løpet av en bestemt tid renner ned i den nedre, hvoretter timeglasset kan vendes. Timeglasset var vanlig tidsmåler i middelalderen, men ble etter hvert erstattet med mekaniske ur. Til sjøs var timeglasset lenge det beste ur, fordi det ikke ble påvirket av skipets bevegelser. Fra denne tid stammer også oppdelingen av den fire timer lange skipsvakt i åtte glass.