lulesamer

Artikkelstart

Lulesamer er en samisk befolkningsgruppe med egne kulturelle særtrekk og eget språk. På lulesamisk kaller folkegruppen seg selv for julevsáme.

Lulesamenes bosetningsområde er i området rundt Luleälven på svensk side av statsgrensene gjennom Sápmi, og i Salten på norsk side. De fleste talere av lulesamisk finnes i Tysfjord kommune, skjønt urbanisering har ført mange av lulesamene til byer, spesielt Bodø.

Lulesamisk har sin egen rettskrivning, den nyeste er fra 1984.

Navnet har sitt utspring fra Luleälven i Nord-Sverige. På 1700-tallet bosatte mange reindriftssamer seg fast på kysten etter krise i reindriften på svensk side. Dette påvirket den samiske kystkulturen i Salten. Lulesamene utgjør til sammen et par tusen mennesker, hvorav drøyt halvparten morsmålstalere.

Lulesamene har gjennomført ei kulturell og språklig revitalisering de siste tiårene. Som del av revitaliseringa ble det opprettet et språk- og kultursenter, Árran lulesamiske kultursenter, på Drag i Tysfjord i 1994. Senteret er aktivt i språkopplæring på lulesamisk, ved siden av at det også driver forskning og dokumentasjon om samisk språk, kultur og historie.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev svenne duolljá

Det er feil av artikkelforfatteren å kalle de samiske språkgruppene for hoveddialekter.En rapport av samisk språkbruk i Norge fra år 2000 viser at 84% lulesamiske, 98% nordsamiske og 86% sørsamiske talere som deltok i undersøkelsen ikke forstår de to andre språkene (Samisk språkråd 2000).I rapporten, pkt 2.3.3, om utbredelse av de ulike samiske språkene, står det følgende:"Vi fulgte opp de samiskspråklige med spørsmål om hvilkeeller hvilket samisk språk de forstod. Ikke uventet ernordsamisk det klart største språket med 90 % i heleområdet. Deretter følger lulesamisk med 11 % og sørsamiskmed 6 %. De ulike andre samiske språkene blir forstått avtil sammen 3 %. Nedenfor har vi gjengitt andelene somforstår de ulike samiske språkene etter hvilket språkområdede tilhører. (...)Det er relativt få som oppgir å forstå flere av språkene: 8 % inordsamisk område, 16 % i lulesamisk område, og 14 % isørsamisk område ..."Pr i dag gjenkjenner lingvister (fonologer og syntaktikere) ni forskjellige levende samiske språk.UNESCO's røde liste over truede språk (UNESCO 1999). FN erkjenner 11 samiske språk, hvor 2 allerede er utdødd:http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.htmlhttp://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_report.html#SSami

svarte Tidligere redaksjon for etnografi

Hei Egil,Vi er i ferd med å rydde i kommentarer og forbedringsforslag som har blitt liggende ubesvarte i systemet fra før den nye redaksjonen var på plass. Nå fant jeg denne fra deg. Tusen takk for både rettelse og kommentar, jeg har oppdatert artikkelen slik at lulesamisk betegnes som et språk. Beklager at dette har tatt lang tid!Beste hilsenMarte Ericsson RysteRedaktør

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg