Lulesamer, samisk befolkningsgruppe med egne kulturelle særtrekk og eget språk.

Navnet har sitt utspring i at befolkningsgruppen tradisjonelt har hatt sitt tilholdssted nær Lule älv i Nord-Sverige, som de utvandret fra på 1700-tallet etter krise i reindriften der. I dag regner de fleste seg først og fremst som sjøsamer. De utgjør til sammen et par tusen mennesker, hvorav drøyt halvparten morsmålstalere.

Lulesamene har opplevd en kulturell og språklig revitalisering de siste tiårene, spesielt etter etableringen av Árran lulesamiske kultursenterDrag i Tysfjord i 1994. Senteret er aktivt i språkopplæring på lulesamisk, ved siden av at det også driver forskning og dokumentasjon om samisk språk, kultur og historie. I 2005 ble Árran tatt opp som medlem i University of the Arctic.

Lulesamisk er ett av de tre samiske språkene i Norge, ved siden av nordsamisk og sørsamisk. Lulesamisk tales også i Sverige, i Jokkmokk og Gällivare-traktene. I Norge strekker det lulesamiske området seg fra Saltfjellet i sør til Ofoten i nord. De fleste talere av lulesamisk finnes i Tysfjord kommune. Lulesamisk har sin egen rettskrivning, den nyeste er fra 1984.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

15. oktober 2010 skrev svenne duolljá

Det er feil av artikkelforfatteren å kalle de samiske språkgruppene for hoveddialekter.En rapport av samisk språkbruk i Norge fra år 2000 viser at 84% lulesamiske, 98% nordsamiske og 86% sørsamiske talere som deltok i undersøkelsen ikke forstår de to andre språkene (Samisk språkråd 2000).I rapporten, pkt 2.3.3, om utbredelse av de ulike samiske språkene, står det følgende:"Vi fulgte opp de samiskspråklige med spørsmål om hvilke

eller hvilket samisk språk de forstod. Ikke uventet er

nordsamisk det klart største språket med 90 % i hele

området. Deretter følger lulesamisk med 11 % og sørsamisk

med 6 %. De ulike andre samiske språkene blir forstått av

til sammen 3 %. Nedenfor har vi gjengitt andelene som

forstår de ulike samiske språkene etter hvilket språkområde

de tilhører. (...)

Det er relativt få som oppgir å forstå flere av språkene: 8 % i

nordsamisk område, 16 % i lulesamisk område, og 14 % i

sørsamisk område ..."Pr i dag gjenkjenner lingvister (fonologer og syntaktikere) ni forskjellige levende samiske språk.UNESCO's røde liste over truede språk (UNESCO 1999). FN erkjenner 11 samiske språk, hvor 2 allerede er utdødd:

http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html

http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_report.html#SSami14. september 2011 svarte Tidligere redaksjon for etnografi

Hei Egil,

Vi er i ferd med å rydde i kommentarer og forbedringsforslag som har blitt liggende ubesvarte i systemet fra før den nye redaksjonen var på plass. Nå fant jeg denne fra deg. Tusen takk for både rettelse og kommentar, jeg har oppdatert artikkelen slik at lulesamisk betegnes som et språk.

Beklager at dette har tatt lang tid!

Beste hilsen

Marte Ericsson Ryste
Redaktør

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.