Samisk historie

Det finnes flere teorier om samefolkets opphav, hvor de er kommet fra og hvilke folkegrupper de eventuelt er i slekt med. Gamle samiske myter forteller om lange vandringer før samene endelig kom fram til det landet som de i dag kaller Sápmi eller Sámiid eanan. De eldste av disse mytene slutter med den tiden da samene begynte å tro på den sjamanistiske religionsformen, altså den samiske religionen som senere kristne misjonærer bekjempet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Mikkel Berg-Nordlie

OsloMet – storbyuniversitetet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Samisk samtidshistorie

Inneholder 9 artikler: