Fjernundervisning 1992
Fra A-magasinet, 1992. Televerket har bygget et eget studio i Kongens gate for fjernundervisning. Isteden for pulter og elever er det TV-skjermer og kameraer som fyller rommet. Her er det Televerkets forsker Tove Kristiansen (på skjermen) og rådgiver Mette Hummelvoll som tester ut en bildetelefon som fremdeles er på forsøksstadiet.
Av /NTB Scanpix.
Fjernundervisning 2020

Fjernundervisning i 2020. Et barn får undervisning på hjemmeskole. Bildet er fra de første dagene av koronapandemien.

Av /NTB Scanpix.

Fjernundervisning er en opplæringsmetode hvor lærer og elev er atskilt i rom og/eller tid, og hvor tekniske hjelpemidler brukes for å formidle lærestoff og opprette toveis forbindelse mellom lærer og elev til støtte for læringen.

Faktaboks

Også kjent som

fleksibel undervisning, nettstudier, distance education, distance learning

Fjernundervisning gjør det mulig for eleven eller studenten å skaffe seg kunnskap og ferdigheter selv om man bor langt fra lærestedet og det kan gjøre det lettere å kombinere arbeid og studier. For lærestedene gjør fjernundervisning det mulig å nå et større marked av studenter. Fjernundervisning brukes individuelt, i grupper eller som kombinert undervisning.

Som undervisningsmetode har fjernundervisning eksistert i Norge i mange år i form av brevundervisning (se brevskoler). Begrepet fjernundervisning kom i vanlig bruk her i landet i løpet av 1980-årene etter opprettelsen av Open University i Storbritannia.

Fjernundervisning har utviklet seg i takt med den teknologiske utviklingen. I dag er det vanligvis basert på nettundervisning ved hjelp av ulike former for teknologi som for eksempel videokonferanseverktøy. Et fjernundervisningsprogram kan enten være helt basert på nettundervisning eller en kombinasjon av både nettopplæring og tradisjonell klasseromsundervisning. I sistnevnte tilfelle kalles det hybrid læring eller blandet læring.

Fjernundervisning i Norge i dag

Den teknologiske utviklingen har åpnet for mange muligheter for fjernundervisning, særlig i form av internettbaserte kurs med forskjellige former for datakommunikasjon og høykvalitets lyd- og videooverføring. I dag foregår fjernundervisning i Norge i stor grad ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, gjerne kombinert med intensive samlinger på lærestedet noen få ganger i løpet av semesteret eller året, samt elektronisk kontakt mellom disse samlingene.

I starten var fjernundervisning innen høyere utdanning spesielt attraktivt for voksne som bodde i distriktsområder med begrenset mulighet til å flytte. Etter hvert har også studenter som bor nær lærestedene blitt interessert i denne fleksible undervisningsformen fordi det gjør det lettere å kombinere studiene med arbeid eller andre oppgaver.

Synkron og asynkron fjernundervisning

Man skiller mellom synkron og asynkron fjernundervisning.

Synkron fjernundervisning

I synkron fjernundervisning må elev og lærer være til stede samtidig på hvert sitt sted, eleven vil høre og som oftest se læreren mens hen underviser, ofte er det toveisforbindelse, slik at elevene kan gi tilbakemelding og stille spørsmål til læreren.

Ved ulike nettportaler kan elever og lærere (én til én eller flere til flere) arbeide synkront ved diskusjoner eller oppgaveløsninger. Ved nettbaserte kurs kan læreren for eksempel ha et kamera og mikrofon montert på sin PC så elevene ved sine dataenheter rundt om i hele verden kan høre og se læreren og det hen viser frem. De kan sende spørsmål og svar direkte via internett eller delta i en prategruppe (chat) under forelesningen og etterpå. Læreren kan se spørsmålene og kommentarene som kommer fra elevene på skjermen og svare på dem muntlig direkte.

Asynkron fjernundervisning

I asynkrone undervisningssystemer er det ikke noe krav om samtidig tilstedeværelse av lærer og elev. Slike systemer kan for eksempel være basert på instruksjonsvideoer eller de kan benytte datakommunikasjon mot databaser. Det er utviklet mange undervisningsopplegg på internett, også interaktive selvinstruerende læremidler. I slike systemer kan både tekst, lyd og bilder overføres mellom lærer og elever og innbyrdes mellom elevene, men all informasjon mellomlagres i databaser, slik at den enkelte deltaker selv bestemmer når hen vil hente ut eller legge inn informasjon.

Læringsplattformer

Kommunikasjonen mellom kursdeltakere skjer ofte via en læringsplattform (LMS), for eksempel Canvas. Læringsplattformen fungerer som et lukket system for kommunikasjon og administrasjon. Der får studentene eller elevene tilgang til læremidler og oppgaver som læreren legger ut, og de kan levere sine besvarelser og få veiledning eller tilbakemelding fra læreren. I tillegg har læringsplattformer vanligvis en intern meldingstjeneste der både studenter og lærere kan kommunisere.

Flere læresteder og kursholdere velger å ta i bruk alternative kommunikasjonsformer i tillegg til læringsplattformen, som for eksempel alternative videokonferanseverktøy og sosiale medier for økt variasjon, interaktivitet og flere muligheter for synkron kommunikasjon.

Organisasjoner

Utdannings- og forskningsdepartementet gir utviklingsmidler til offentlige og frittstående utdanningsinstitusjoner til utredning og utviklingsprosjekter. Departementet har sammen med hovedorganisasjonene i arbeidslivet etablert Norgesuniversitetet, som fra 2004 er departementets sakkyndige organ på området. Det yter årlige tilskudd til Norsk Forbund for Fjernundervisning (NFF), som har flere universiteter og de viktigste offentlige og private fjernundervisningsinstitusjonene som medlemmer. Videre gis rammetilskudd til godkjente frittstående fjernundervisningsinstitusjoner, i hovedsak til subsidiering av hva eleven må betale for undervisningen. For å få godkjenning må fjernundervisningsvirksomheten blant annet ha et allmennyttig formål og være landsdekkende.

Historie

Utvikling av fjernundervisning er ofte illustrert ved hjelp av fem generasjoner.

Korrespondansemodellen (1850–1960)

Den første generasjonen som ofte er kalt «korrespondansemodell» (1850–1960) var basert på trykkteknologi. Kommunikasjonen var hovedsakelig enveis, fra lærestedet til eleven. Vurderingen av elevenes prestasjon var som regel summativ og fant sted på slutten av kurset.

Multimediamodellen (1960–1985)

Andre generasjon, ofte kalt «multimediamodell» (1960–1985), var basert på både trykk-, lyd- og videoteknologi som audio- og/eller videokassetter. Hovedsakelig var kommunikasjonen fortsatt enveis, men eleven fikk noen muligheter til å kontakte læreren for eksempel på telefon.

Telekommunikasjon (1985–1995)

Den tredje generasjonen (1985–1995) var basert på ulike telekommunikasjonsteknologier for å tilby flere muligheter for kommunikasjon mellom læreren og elevene. I tillegg til materiale som ble sendt fra lærestedet til elevene på CD-er, var det også brukt e-post, chats, diskusjonsfora og audiokonferanser. Dette var med på å etablere bedre muligheter for toveiskommunikasjon mellom læreren og elever, samt mer interaksjon mellom elevene i samme program.

Internett og interaksjon (1995–2005)

Den fjerde generasjonen (1995–2005) var basert på levering av undervisningsmateriale via internett og enda bedre muligheter for toveiskommunikasjon og interaksjon mellom deltakerne, gjerne i reel tid.

Video, læringsplattformer og samlingsbaserte kurs (2005–)

Den femte generasjonen er i ferd med å utvikle seg. Den femte generasjonen av fjernundervisning er i hovedsak en avledning av fjerde generasjon og er basert på ytterligere utnyttelse av ny digital teknologi med videokonferanser, læringsplattformer, sosiale medier og podkaster kombinert med samlingsbasert undervisning.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg