klimaendringer gjennom Jordens historie

Artikkelstart

KlimaetJorden har gjennom planetens historie vekslet mellom istider og perioder med lite eller ingen is.

Årsaker

Den fysiske årsaken til istidene er at Jordens bane rundt Solen har endret seg regelmessig på grunn av variasjonene i tyngdekraften fra de andre planetene i solsystemet (Milanković-sykler).

Disse variasjonene er blitt forsterket av at Jordens atmosfære også har endret seg: Karbonets kretsløp har blitt påvirket av høyere temperaturer, og medført høyere konsentrasjon av drivhusgassene CO 2 og metan under de varme mellomistidene.

Faste elementer i Jordens klima

Selv med lite eller mye is, vil klimaet på Jorden alltid bestå av følgende elementer:

  • Passatvinder, som fra begge halvkulene blåser vestover mot ekvator, og gir rikelig med nedbør her.
  • Varme og tørre subtropiske høytrykksområder (beliggende omkring 30° sørlig og nordlig bredde med nåtidens klima).
  • Kalde polområder, med eller uten is, med relativt høyt lufttrykk og med dominans av østlige vinder.
  • En temperert sone mellom høytrykksområdene og polene, med svært skiftende vær, dominans av vestlige vinder (se vestavindbelter) og med hyppig dannelse av lavtrykk der kaldluften fra nord og varmluften fra sør møtes (se polarfront).

Når det er lite is ved polene, vil lavtrykksaktiviteten avta, og være forskjøvet mot polene. De subtropiske høytrykksområdene vil også bevege seg mot polene, og føre til at området med passatvinder vil få større utbredelse.

Under en istid kan isen fra polområdene strekke seg langt ned på midlere breddegrader. For eksempel strakk den seg til 37° N på den nordlige halvkule ved forrige istid for rundt 20 000 år siden. Vestavindbeltene og tilhørende lavtrykksaktivitet forskyves dermed nærmere ekvator. Både høytrykksområdene og området med passatvinder er forskjøvet mot ekvator, og er smalere enn under en isfri periode.

Istidsperioder

Man regner med at Jorden har gjennomgått om lag fem særlig kalde perioder (istidsperioder), se istid. I den siste istidsperioden, som startet for rundt 2,5 millioner år siden og varer ennå, har det vært omtrent 40 istider avbrutt av varmere mellomistider. Vi lever nå i en slik mellomistid, som startet for cirka 11 700 år siden.

Forrige mellomistid varte fra cirka 130 000 til 115 000 år fvt. og var sannsynligvis den varmeste perioden i de siste millioner år. Analyser antyder at det var cirka 2 °C varmere om sommeren i Europa enn i dag, og enda mildere om vinteren. Havnivået var to til seks meter høyere enn i dag.

For 18 000 år siden var den globale middeltemperaturen cirka 5 °C under dagens nivå. I tropene var det bare noen få grader kaldere, mens det i Arktis var hele 20 grader kaldere. De siste 10 000 år har Jorden vært inne i en varm og relativt stabil mellomistid. Likevel har klimaendringene vært så store at breene i Norge smeltet bort for mellom 8000 og 5000 år siden.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg