Eem, forrige mellomistid eller interglasiale periode, var en varm periode mellom nest siste (saale) og siste istid (weichsel) for omkring 130 000-117 000 år siden. Årsmiddeltemperaturen var 1-2° varmere og det globale havnivået var 5-7 m høyere enn i dag. Skandinavia var trolig helt isfritt. Her er eem-avleiringer særlig kjent fra Danmark, som stedvis var dekket av hav. Også noen lavtliggende områder langs Norges vestkyst var oversvømt, og lagdelte avsetninger fra eem under yngre morene er kjent blant annet fra Fjøsanger ved Bergen. Andre funn av eemavsetninger i Norge er fra Vinjedalen på Vossestrand, Bø på Karmøy og Skarsvågen på Frøya.