Fotonasti, (av foto- og gr. 'fastpresset'), bevegelse av et planteorgan fremkalt av variasjoner i lysintensiteten. Under naturlige forhold er derfor fotonastiske bevegelser periodiske. Blomstene hos mange planter, f.eks. gjøkesyre, og blomsterstanden hos kurvplantene, lukker seg om kvelden og åpner seg om morgenen. Dette skyldes at ved høy lysintensitet vokser oversiden av blomsterbladene sterkere enn undersiden, mens det omvendte skjer når lyset blir svakt. Særlig ømfintlig er blomstene hos Gentiana-arter, f.eks. snøsøte, som lukker seg ved forbigående tilskying. Lukkecellenes bevegelse i spalteåpninger er fotonastisk. Også hos unge, ikke fullt utvokste løvblad, f.eks. springfrø, finnes fotonastiske bevegelser. Hos eldre blad, f.eks. gjøkesyre og bønne, er bevegelsene som hever og senker bladene ikke vekstbevegelser, men turgorbevegelser. Disse har sin årsak i endringer i saftspenningen hos cellene ved bladbasis. Se turgortrykk.