Plantenes vekst og utvikling

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 8 kategorier:

  1. Blomstring
  2. Embryogenese og frøutvikling
  3. Frø og frøutvikling
  4. Knoppskyting og knopphvile
  5. Lysvirkning på planter
  6. Plantehormoner og vekststoffer
  7. Plantenes reproduksjon
  8. Plantenes vekstbevegelser

Inneholder 7 artikler: