Gentiana, planteslekt i søterotfamilien, med ca. 400 arter, de fleste i fjelltrakter i Europa, Asia og Nord-Amerika. I Norge 3 arter, se søte.