Snøsøte, ettårig art i søterotfamilien. 3–20 cm høy, med intenst blåfargede blomster som bare er åpne i solskinn. Vanlig i fjellet i hele landet.