Vekstbevegelser, bevegelser hos planter fremkalt av vekst som er ujevnt fordelt i et organ, f.eks. på over- og undersiden av et blad. Se bevegelse (bot.).