Plantefysiologi

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 7 kategorier:

  1. Fotosyntese
  2. Mineralnæring
  3. Plantenes genetikk og molekylærbiologi
  4. Plantenes respirasjon og stoffomsetning
  5. Plantenes vekst og utvikling
  6. Plantenes økologi
  7. Stofftransport hos planter

Inneholder 3 artikler: