Autonome bevegelser, bevegelser hos planter, bestemt av indre, ennå lite kjente årsaker, i motsetning til bevegelsene som er bestemt av miljøfaktorer. Enkelte slyngplanters (f.eks. humle, vindel) klatring omkring en støtte skyldes ulik vekst på motsatte sider av stengelen, se nutasjon (Botanisk notasjon). Rytmiske bevegelser av blad (f.eks. bønne, gjøkesyre) skyldes derimot turgorendringer i bladfestet, styrt av rytmiske prosesser, se cirkadisk rytme.