Nutasjon, roterende eller pendlende bevegelser av voksende plantedeler, ofte lett å iaktta på unge skudd. Hos klatreplanter er dette især påfallende, idet nutasjonen her fører til at stengelen stadig krummer seg til én side (høyre el. venstre er karakteristisk for arten). Samtidig påvirkes stengelen av tyngdekraften (negativ gravitropisme), og resultatet blir derfor at planten slynger seg i spiral oppover støtten. Slike nutasjoner er autonome, dvs. de skyldes indre prosesser og ikke ytre årsaker. Derimot er nutasjon av hefteorganer (slyngtråder, sugeskiver) tydelig induserte, idet de pirres ved berøring. De fleste nutasjoner skyldes at veksthastigheten er ulik på motsatte sider av vedkommende organ. Se også bevegelse (bot.).