Flaggstat er etter havretten staten hvor et fartøy er registrert eller fører flagget til; som angir nasjonaliteten til fartøyet. Det er den enkelte staten som fastsetter vilkårene for å registrere fartøy. Den plikter å sikre at det er en reell tilknytning ('genuin link') mellom fartøyet og flaggstaten slik at den har mulighet til å utøve myndighet over fartøyet. Flaggstaten er forpliktet til å utøve effektiv myndighet – også betegnet som jurisdiksjon – over fartøy som fører dets flagg i form av lovgivning og håndheving av denne for sikre fartøyene oppfyller dens folkerettslige forpliktelser. Dette omfatter blant annet lovgivning for å ivareta sjøsikkerhet og til å forebygge forurensning. Dersom det skjer et forlis med påfølgende forurensingsskade, kan dette føre til et folkerettslig ansvar for staten dersom årsaken er mangelfull lovgivning eller håndheving av relevant lovgivning.

Etter havrettstraktaten er FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) tillagt ansvar for å utvikle internasjonale regler og standarder for å forebygge skipsforurensing. Formålet er å sikre felles spilleregler for skipfartsnæringen og fremme ferdselsfrihet. IMO har vedtatt en rekke miljøkonvensjoner samt konvensjoner for å fremme sjøsikkerhet. Det er flaggstatene, som er parter i disse konvensjonene, som har ansvar for å påse at forpliktelsene blir gjennomført og etterlevd. Havrettstraktatens sikrer at regelverket som er vedtatt gjennom IMO blir fulgt; ved at flaggstatene (uavhengig av om de er parter i de aktuelle IMO konvensjonene) forpliktes til å følge dem og ved at kyststatene normalt ikke kan vedta egne regler i sine soner som er strengere enn reglene som er fastsatt gjennom IMO.

På det åpne hav, utenfor 200-milssonen til kyststaten har flaggstaten eksklusiv myndighet. Det innebærer at det bare er flaggstaten som kan håndheve etterlevelse av regler for fiske, skipsfart eller lignende. Andre stater har bare unntaksvis adgang til å treffe håndhevingstiltak, som å borde og oppbringe fartøy. Eksempler på unntak er ved overhengende fare for forurensing etter en ulykke eller hvor stater har avtalt gjensidig kontroll og håndheving av fiskerireguleringer. I områder under myndighet til kyststaten (økonomisk sone og territorialfarvann), vil kyststaten i ulik grad kunne utøve myndighet over utenlandske flaggede fartøy.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg