Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet er ansvarlig for Forsvaret. Bildet viser oversikt over oppstillingen på Bardufoss.
Av /Forsvarets mediesenter.

Artikkelstart

Forsvarsdepartementet (FD) er et norsk departement med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. FD er også ansvarlig for å utarbeide stortingsmeldinger og hovedretningslinjer for den langsiktige utviklingen av Forsvaret, som er FDs største og viktigste underliggende etat.

Forsvarsdepartementets øverste leder er statsråd Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet, med tittelen forsvarsminister.

Departementet har følgende avdelinger: Forsvarets materielltilsyn; Kommunikasjonsenheten; Internrevisjon; Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet; Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner; Avdeling for økonomi og styring; Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging; Avdeling for personellpolitikk, kompetanse, integritet og felles juridiske tjenester; Avdeling for investeringer.

Forsvarsdepartementet har fire underliggende etater: Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell.

Historikk

FD ble opprettet i 1884 da Armédepartementet (opprettet 1814) og Marinedepartementet (opprettet 1815) ble slått sammen. Frem til 1930 var departementet oppsatt med kun militære stillinger, og lederne for departementets to avdelinger, Hæravdelingen og Marineavdelingen, var generaler og admiraler. I 1945, ved gjenopprettelsen av departementet etter andre verdenskrig, ble FDs avdelingsstruktur utvidet til å gjelde områder som bygg og anlegg, materiell, personell, budsjett og regnskap. I 1970 ble avdelingsstrukturen utvidet til også å omfatte presse- og informasjonssaker og sikkerhetspolitikk.

I 2003 skjedde en større endring av forsvarsstrukturen ved at Forsvarets ledelse med Forsvarssjefen og hans stab ble innlemmet i departementet, og Forsvarets overkommando ble lagt ned. Denne integrerte løsningen var et brudd med den dominerende linjen i statsforvaltningen de siste tiårene, hvor operative enheter stadig oftere er blitt skilt ut fra departementene. Endringen ble begrunnet i et behov for å styrke Forsvarsdepartementets strategiske planleggingskapasitet, og for å få organisasjonsstrukturen på linje med de andre NATO-landene.

Oversikt over statsråder i Forsvarsdepartementet finnes i artikkelen statsråder i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg