Corps diplomatique, forkortet CD, det diplomatiske korps, samtlige sendemenn med underordnede tjenestemenn som er akkreditert et statsoverhode, den eldste på stedet kalles doyen.