Begrepet digitalisering har minst to betydninger: Det å digitalisere en gjenstand eller fenomen, eller mer allment om å erstatte manuelle eller fysiske oppgaver med digitale løsninger.

Å digitalisere en gjenstand eller fenomen betyr å gjenskape en fysisk prosess, hendelse, eller et fenomen digitalt, i form av tallverdier til en gitt matematisk modell. Betydningen brukes blant annet om digitalisering av lyd og bilde.

Ordet digitalisering brukes også om datatekniske metoder og verktøy for å erstatte, effektivisere eller automatisere enkelte manuelle eller fysiske oppgaver. Denne betydningen gjelder når en bruker datateknikk for å produsere varer og tjenester eller for å opprette infrastrukturer som datanett og datasamlinger. Eksempler på bruk: Digitalisering av telenettet, digitalisering av offentlig sektor, eller elektroniske resepter.

Digitalisering i betydningen: «Å ta i bruk datatekniske verktøy og metoder … » krever at en digitaliserer de fenomener og prosesser en vil behandle. Det typiske eksemplet er håndtering av dokumenter. Tekst som produseres i dag er laget ved hjelp av digitale verktøy, som tekstbehandlingsprogrammer, og er allerede i digital form.

Dokumenter som bare finnes i papirform må digitaliseres – i første betydning av definisjonen. Det kan gjøres etter to modeller: En kan lage et digitalt bilde av dokumentet ved skanning. Bildet kan lagres og overføres digitalt, og det vil være lesbart for mennesker. Informasjonen i dokumentet kan ikke uten videre behandles maskinelt.

I stedet for å lagre en skannet versjon av dokumentet, kan en la datamaskinen «lese» dokumentet, det vil si maskinelt tolke det skannede bildet som en tekst. For å gjøre dette korrekt kreves det normalt en manuell etterkontroll og korrigering. Dette illustrerer to nivåer av digitalisering. Når «papirteksten» er overført til tegnkoder kan den behandles, for eksempel søkes i på samme måte som original digital tekst.

Vi holder oss til det skrevne ord eller rettere «produksjon» av bokstaver og tegn. Et sett med tegn som er formet etter de samme prinsipper kalles en skrifttype eller en font, for eksempel er teksten du leser nå skrevet med fonten Tisa OT. Tegnene i settet er nummerert. Siden de fleste sett har færre enn 256 tegn, er et tegn identifisert ved en byte, altså et tall fra 0 til 255. Tegnets tallverdi kalles også tegnkoden.  

Hvert tegns form er beskrevet av omhyllingskurver bestående av rette og krumme linjer. Størrelsen på tegnet kan da lett skaleres opp eller ned. Når tegnet skal presenteres på en skjerm som viser piksler, må datamaskinen regne ut hvilke piksler som skal forme tegnet. Det er laget en matematisk beskrivelse av hvert tegn, tegnsettet er digitalisert

Terrengoverflaten ute i naturen er grunnlag for digitale kart. En modell av terrenget kan fremstilles gjennom å lagre høyden over havet i alle punkter med en viss avstand – i et fast mønster. Avstanden mellom punktene i både nord-syd- og øst-vest-retning kan være så liten som én meter. For å måle overflaten så nøyaktig kan en bruke en laserskanner som bæres av et fly, helikopter eller av droner.

Fordelene med digitalisering er at det digitale fenomenet kan behandles og distribueres gjennom en felles infrastruktur, for eksempel websider og elektronisk post. Slik kan arbeidsoppgavene utføres effektivt.  

Ulempene ligger i at en må beskytte seg mot innsyn og alle mulige former for svindel. For eksempel må en sikre seg at det er rette vedkommende som mottar medisiner på resept. Sikkerhetstiltak medfører for eksempel innlogging eller andre sikkerhetsmekanismer som gjør det vanskeligere å utnytte fordelene ved en felles infrastruktur og maskinell behandling.

En annen ulempe kan være begrensninger ved det valgte digitale formatet. Digitalisering innebærer at fenomener, prosesser og objekter beskrives ved hjelp av en matematisk modell. Hver av de mulige modellene en kan velge mellom, vil normalt ha et virkeområde hvor den gir tilstrekkelig detaljert og nøyaktig gjengivelse av det den skal beskrive. Utenfor virkeområdet kan resultatet bli feil. Behovet for innsikt kan variere, men i mange tilfeller kan en forståelse for den beskrivende matematiske modellen være nødvendig for ikke å misbruke eller feiltolke verktøy og resultater.

Digitalisering av virksomhet er, eller bør være, mer omfattende enn å digitalisere oppgavene slik de utføres før digitalisering. En bør først analysere hele virksomheten for å se hvordan digitale verktøy og metoder kan brukes for å forenkle og effektivisere virksomheten. Digitalisering fører som regel med seg at virksomheten omorganiseres og arbeidsoppgaver endres. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.