Cyberforsvaret

Cyberforsvaret er en militær organisasjon som driver, sikrer og forsvarer Forsvarets datasystemer, nettverk, og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet – det digitale rom – og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra militære og sivile aktører.

Tjenesten ledes av sjefen for Cyberforsvaret fra dennes hovedkvarter på Jørstadmoen utenfor Lillehammer.

Organisering

Cyberforsvaret er organisert i følgende avdelinger:

Cyberforsvarets CIS-regiment (CCR) på Jørstadmoen ved Lillehammer har ansvar for å vedlikeholde og drive Forsvarets nasjonale kommunikasjonsnettverk, for å etablere sambandssystemer for Forsvarets operasjoner nasjonalt og internasjonalt og for å støtte støtte Forsvarets operasjoner med IKT-systemer. Under Forsvarets operative hovedkvarter leder CCR Cyberforsvarets taktiske operasjoner fra operasjonssenteret på Jørstadmoen.

Cybersikkerhetssenteret (CSS) er ansvarlig for sikkerhetsmessig overvåking av Forsvarets IKT- og sambandssystemer, for å hindre inntrengning i disse og stoppe cyberangrep mot Forsvaret. CSS analyserer cyberhendelser rettet mot Forsvaret og iverksetter nødvendige mottiltak. CSS er lokalisert på Jørstadmoen utenfor Lillehammer.

Cyberforsvarets våpenskole (CVS) utdanner cyberteknikere til Forsvaret og er Forsvarets fagmyndighet innen cyberforsvar, med ansvar for å utarbeide reglementer og konsepter for Cyberforsvaret. CVS har sitt tyngdepunkt på Jørstadmoen, men har også personell på Rygge, Kjevik, Haakonsvern, Rena og i Bodø.

Cyberforsvarets IKT-tjenester (CIKT) er ansvarlig for sentral drift av Forsvarets IT-systemer og nettverk, for å sikre stabil og forutsigbar drift av systemene Forsvaret er avhengig av for både operasjoner og forvaltning. CIKT har sitt tyngdepunkt på Jørstadmoen, men har også personell i Oslo, på Haakonsvern og i Bodø.

Cyberforsvarets base- og alarmtjenester (CBA) yter operasjonsstøtte til Cyberforsvarets avdelinger, herunder drift av Jørstadmoen leir. CBA har ansvar for å overvåke Forsvarets våpentransporter, for innbruddsalarmer knyttet til våpen- og ammunisjonslagre og for alarmer knyttet til HMS-hendelser. CBA har sitt personell på Jørstadmoen og Haakonsvern.

Cyberforsvaret har også ansvar for Forsvarets arkivtjeneste (FAT). I tillegg til å ha ansvar for Forsvarets arkiver, er FAT sentralt postmottak for Forsvaret. De mottar all inngående post til Forsvaret og digitaliserer den for videre saksbehandling.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg