Omfang; avstanden mellom høyeste og dypeste tone i en melodi; et instruments register.