Blåseinstrumenter

Musikkinstrumenter blir i de fleste kulturer klassifisert på en eller annen måte. Det skilles gjerne mellom blåseinstrumenter, strengeinstrumenter og slaginstrumenter. I kinesisk musikkultur har man fra gammelt av delt instrumenter i åtte klasser ut fra hvilket materiale de er laget av. Den tradisjonelle inndelingen i strykeinstrumenter, treblåse- og messinginstrumenter og slagverk, som benyttes i europeisk kunstmusikk, er et resultat av fremføringspraksis og derfor ikke helt konsekvent; for eksempel lages tverrfløyte i dag av metall, men regnes fortsatt med blant treblåserne.Ved instrumentsamlinger og i vitenskapelig sammenheng benyttes vanligvis et klassifikasjonssystem der hovedinndelingen skjer ut fra hvilket medium som er den primære lydkilden. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Aksdal

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 80 artikler:

Z

  1. zink