Brasmegras, karsporeplanteslekt i brasmegrasfamilien (Isoetaceae). inneholder omlag 75 arter av sump- og vannplanter, hvorav rundt halvparten finnes i Nord-Amerika. Stengelen er knollformet, og bladene smale og sylformede. Plantene har to slags sporer som utvikles i hulrom ved basis av bladene, mikrosporer og makrosporer. De første er mikroskopiske, de siste kan ha en diameter av ½ mm. I Norge finnes to arter: stivt brasmegras og mykt brasmegras, I. lacustris og I. echinospora, den sistnevnte har piggete sporer. Begge er kan finnes - ikke sjeldent - på bunnen av stille elver og vann gjennom hele landet. De kan gå ned til 8–10 m dyp.