Brasmegrasfamilien er den eneste familien i brasmegrasordenen. Denne ordenen er én av tre evolusjonslinjer blant kråkefotplantene. Brasmegrasfamilien inneholder om lag 140 eller 250 arter, det er ulike oppfatninger av hvor mange arter variasjonen bør deles inn i. De fleste forskere mener at artene bør samles i én slekt, brasmegras. Tidligere ble to arter fra Andesfjellene med noe avvikende utseende plassert i slekta Stylites, men disse artene inkluderes nå av de fleste forskere i brasmegrasslekta. Hele artikkelen

Ny artikkel