Dvergjamne, liten karsporeplante i dvergjamnefamilien. 3–8 cm høy, med krypende stengler, opprette, sporebærende skudd og med to slags sporer (heterospori). Nokså vanlig plante på mosegrodde, litt fuktige steder på kalkgrunn, i fjellet opp til 1500 moh.