Storsporer, store hunnlige sporer som dannes hos en del karsporeplanter. Se også sporehus.