Kråkefotplanter er den ene av de to nålevende klassene av karsporeplanter. Alle disse artene er urter og de aller fleste er ganske lave, ofte krypende planter. De om lag 1350 artene fordeles på tre ganske ulike grupper: kråkefotfamilien, brasmegrasfamilien og dvergjamnefamilien. Det er få felles trekk for disse gruppene, men mange har smale eller reduserte blader. Hele artikkelen

Ny artikkel