Segltrær, artsrik slekt av utdødde kråkefotplanter som levde i karbon og tidlig i perm (270–360 millioner år siden), samtidig med den nært beslektede Lepidodendron, skjelltrær. Begge slektene hørte til de vanligste plantene i sumpvegetasjonen i overkarbon. Denne sumpvegetasjonen ble senere til mektige kulleier. Mange arter er kjent i de fineste anatomiske detaljer. Segltrær var opp til 30 m høye og 1 m tykke trær med lite grener. Stammen delte seg nederst i rotlignende grener, stigmaria, først i fire deler som igjen grenet seg videre utover sumpoverflaten. Bladene, opp til 1 m lange og 1 cm brede, dannet et karakteristisk mønster av sekskantede bladputer, «segl», på stammen. Storsporer og småsporer ble dannet i hver sine konglelignende skudd.