Dvergjamnefamilien, familie av karsporeplanter. Små, moselignende planter med flate, skjellignende blad som enten sitter allsidig på grenene eller i fire rekker slik at skuddene blir flate. De blad som danner sporer, sitter gjerne samlet i akslignende sporestander. Det utvikles små hannlige sporer i mikrosporangier, småsporehus, og store hunnlige sporer i makrosporangier, storsporehus (heterospori). Den kjønnete generasjon er sterkt redusert, og det er hos dvergjamnefamilien man mener å finne tilnærming til en overgang fra sporeplantene til blomsterplantene. Bare én slekt, Selaginella, med ca. 700 arter, de fleste i tropiske regnskoger. I Norge vokser dvergjamne; i veksthus dyrkes flere andre arter.