Heterospori, forekomst av to slags sporer, storsporer (makrosporer) og småsporer (mikrosporer) hos karsporeplanter. Storsporene spirer til hunnlige forkim og småsporene til hannlige forkim. Jfr. homospor.