Bladskjærerbier, eller tapetserbier, Megachile,årevingeslekt i familien buksamlerbier, Megachilidae. Ca. 10 norske arter, 7 til 17 mm lange og grovt bygget. De lever enslig og bygger reir i jorden eller i morkent treverk. Reiret fôres med radvis ordnede celler av ovale bladstykker og blir etter hvert lik en hul sigarstump. Se også rosebie.