Rosebie, årevingeart i familien buksamlerbier, Megachilidae. Arbeiderne har sterkt oransje, håret underside der pollen samles opp. Arten er en av våre vanligste bladskjærerbier. Rosenbien fôrer bolene sine med bladene av dyrkede roser og kan påføre buskene betydelig skade.