Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Utsira, kommune i Rogaland, ca. 18 km ute i havet vest for Karmøy. Utsira er landets nest minste kommune etter areal, den minste etter folketall. Den ble opprettet 1924 ved deling av den daværende Torvastad kommune.

Berggrunnen består av magmatiske bergarter av kaledonsk opprinnelse som danner lave, vindblåste koller (gabbro), opptil 71 moh. i vest (Araseto), 65 moh. i øst (Børgje). Over øya går nord–sør et markert søkk. Her består grunnen av granitt, og her finner en de eneste løsavsetningene av betydning i kommunen. Her er det lunere værforhold, og her er praktisk talt all landbruksjord og bebyggelse.

Ved endene av det nevnte dalsøkket er det havner i henholdsvis Nordvågen og Sørvågen, forbundet med vei, avstand ca. 2 km. Trass i moloer har ingen av dem helt gode havneforhold.

Utsira er kjent for sin store artsrikdom av fugler i trekksesongen. Spannholmane i sør er fuglefredningsområde.

Kommuneadministrasjon, skole, forretninger, offentlige bygninger mv. ligger langs veistrekningen mellom Nordvågen og Sørvågen. Kommunen har ingen tettsteder. Befolkningen har vist nedgang siden 1950, i tiårsperioden 2004-2014 med gjennomsnittlig 0,2 prosent årlig, mot en vekst på 1,7 prosent i Rogaland som helhet.

Nesten 3/5 av arbeidsplassene i Utsira er i offentlig tjenesteyting og forvaltning og forretningsmessig tjenesteyting. Ellers merkes særlig  transport (særlig sjøfart), bygge- og anleggsvirksomhet og primærnæringene. Jordbruket er basert på husdyrhold (storfe og sau). Det er ellers satt ut en del villsau i kommunen. Det drives atskillig fiske av den hjemmehørende fiskeflåten, men den alt overveiende delen av fangsten ilandføres utenfor kommunen.

I 2004 anla Norsk Hydro og samarbeidspartnere verdens første full-skala energiforsyningssystem basert på vindkraft og hydrogenmotor-/brenselcelleteknologi og dermed helt uavhengig av fossilt brensel.

Utsira har to-fire daglige avganger på rutebåtforbindelsen med Haugesund.

Utsira fyra fra 1844 er Norges høyest beliggende fyr og står 68 moh. på Araseto. Fyret er fredet.

Utsira har svømme- og idrettshall.

Utsira hører til Sør-Vest politidistrikt, Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Utsira er del av Haugaland næringsregion sammen med BoknHaugesundKarmøyTysvær og Vindafjord.

Utsira kommune tilsvarer soknet Utsira i Haugaland prosti (Stavanger bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Utsira til Ryfylke fogderi i Stavanger amt.

Kommunen er rik på fornminner. I Vestramarka finnes merket turløype mellom hustufter fra folkevandringstiden. Særpreget kulturlandskap i Austramarka.

Utsira kirke, en trekirke fra 1785, ligger inne på øya.

Utsira var første kommune i landet med kvinneflertall i kommunestyret og kvinnelig ordfører, Åsta Helgesen (1926-28).

Kommunevåpenet (godkjent 1982) har et kors dannet ved fire motstøtende sølv spisser mot en blå bakgrunn; illuderer lys fra fyrtårn. I blått et kors dannet ved fire motstøtende sølv spisser. 

Navnet. Førsteleddet Ut- viser til at øya ligger langt til havs. Sira er ikke sikkert forklart; det kan ha samme rot som sjå, med henblikk på at øya er synlig langt til havs, men det kan også settes i samband med sær, sjø, i så fall opprinnelig benyttet om den åpne havstrekningen mellom Utsira og Karmøy. Det er også tolket som en avledning av verbet siga, i så fall om strømningsforhold.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.