Surna er ei elv som renner gjennom kommunene Surnadal (Møre og Romsdal) og Rindal (Trøndelag). Den dannes på Rindalsskogen ved møtet mellom Lomunda, som har sine kilder på sørsiden av Slettfjellet, 683 moh. i Orkdal, og Tiåa med kilder øst for Tifjellet, 730 moh. Elva kalles Sunna ned til samløpet med Rinna. Navnet Surna hører antagelig sammen med norrønt surle, 'risle'.

Surna har et nedbørfelt på ca 1200 m2, og munner ut i Surnadalsfjorden ved Surnadalsøra. I nedbørfeltet er det 14 innsjøer (som totalt dekker 25 km2), og med alle sidegreiner en samlet lengde på over 1700 km med elv (69 vannforekomster).

Naturmangfold og økologi

Surna naturreservat nær utløpet i fjorden er fra 1988 verna som våtmarksreservat på grunn av sitt rike fugleliv, og for å beskytte trua naturtyper (kroksjøer og flomløp).

Surna er en god lakseelv og fra 2003 et nasjonalt laksevassdrag, med anadrom lakseførende strekning på rundt 78 km fra elvemunningen. I flere år er nasjonal laksefestival arrangert i Surna.

Siden 2014 er det årlig fanget over 1000 laks og sjøørret, med betydelig andel gjenutsatt. Laksefisket i elva utgjorde 6,5 tonn i 2020, noe som gjorde elva til den største lakseelva i fylket. Surna regnes blant de tjuefem beste lakseelevene i Norge. Samtidig er det godt dokumentert at vassdragsreguleringen har påvirket forholdene for ferskvannsorganismer, da Surna er godt undersøkt og modellert i flere forskningsprogrammer.

Kraftproduksjon

Parti fra Rinna
Deler av vannføringen til Rinna er overført med flere bekkeinntak til Follsjøen.
Parti fra Rinna
Av .

Surnas fire viktigste sideelver fra sør har sine kilder i Trollheimen; disse er (regnet ovenfra): Rinna, Bølu, Folda og Vindøla. Disse er utbygd med kraftverkene Gråsjø (15 MW) og Trollheim (127 MW), som magasinerer vann i de kunstige innsjøene Gråsjø og Foldsjøen. Statkraft er regulant. Flere mindre kraftverk har også fått konsesjon i øvre sidevassdrag.

I 2021 ble det vedtatt nye vilkår for Trollheim-reguleringen. For å bedre forholdene for laks- og sjøørretbestanden i Surna, ble det pålagt minstevannføringer i flere av sideelvene (Rinna, Store Bulu), og restriksjoner på effektkjøringen fra Trollheim kraftverk, for å unngå stranding/utspyling av ungfisk nedstrøms kraftverket. Statkraft pålegges også å bekoste nytt inntak i Foldsjøen (cirka 30 millioner kroner), for å sikre mer naturlig temperaturregime på elvevannet nedenfor kraftverksutløpet.

Tidligere har Statkraft installert omløpsventil for å sikre konstant vannføring ut fra kraftverket også ved utfall. Disse tiltakene sammen med flere foreslåtte tiltak for å bedre vannkvaliteten i elva, inngår i tiltaksplanene på vei mot godt vannmiljø for Surna.

Kart

Surna
Surna
Av /Statens kartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Ugedal, O. med flere (2013). «Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Framdriftsrapport 2013.» NINA Rapport 963.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg