Snota, en av de høyeste toppene i Trollheimen, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Snota ligger i vestre del av fjellområdet, ca. 10 km nordvest for Trollheimshytta; 1669 moh.