Fjellsolblom, flerårig urt i kurvplantefamilien. 10–20 cm, langspisse buenervete blad, ullhåret stengel og oftest bare én kurv. Gule blomster. Fjellsolblom vokser på tørr, kalkrik grunn i fjellet fra Nordland til Finnmark.