Snurråsen er et tettsted i Siljan kommune, Vestfold og Telemark fylke. Snurråsen ligger i lia ovenfor Siljan kirke, og er et rent boligfelt.