Faktaboks

Peter Waage
Født
29. juni 1833, Hidra i Flekkefjord kommune
Død
13. januar 1900, Kristiania (nå Oslo)
Virke
Kjemiker
Familie

Foreldre: Skipper og gårdbruker Peder Pedersen Waage (1796–1872) og Regine Lovise Wathne (1802–72).

Gift 1) 31.1.1862 i Christiania med Johanne Christiane Tandberg Riddervold (6.11.1838–28.5.1869), datter av biskop og statsråd Hans Riddervold (1795–1876) og Anne Marie Bull (1804–70); 2) 2.10.1870 i Onsøy med Mathilde Sofie Guldberg (4.2.1845–17.10.1907), datter av sogneprest Carl August Guldberg (1812–92) og Hanna Sophie Theresia Bull (1810–54).

Svoger til Cato Guldberg (1836–1902), Axel Guldberg (1838–1913), Cathinka Guldberg (1840–1919), Gustav Guldberg (1854–1908) og Ansgar Guldberg (1868–1924).

Peter Waage
Peter Waage.
Peter Waage
Av /Nasjonalbibliotekets bildesamling.
Professor Peter Waage i 1861 (muligens bryllupsbilde)
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Peter Waage var en norsk kjemiker som er verdensberømt for sine oppdagelser om stoffers reaksjonsfart. Sammen med matematikeren Cato Maximilian Guldberg formulerte de en lov som ble kalt Guldberg og Waages lov, men som i dag kalles massevirkningsloven. Dette er den eneste naturloven som er beskrevet av nordmenn.

Massevirkningsloven har lagt grunnlaget for den generelle og moderne fysikalske kjemi.

Bakgrunn

Waage vokste opp på slektsgården Våge på øya Hidra ved Flekkefjord. Han lærte å lese allerede som fireåring og fikk sin første undervisning av moren og bestemoren, senere av en nabo som virket som privatlærer på øya. Som 11-åring begynte Peter Waage på borger- og realskolen i Flekkefjord. Foreldre og lærere skjønte raskt at hans evner var så store at han burde utdannes til «borgerlige sysler», og 1849 ble han derfor sendt til Bergen katedralskole som elev i fjerde klasse.

Studietiden

Etter examen artium i 1854 begynte han å studere medisin ved Universitetet i Christiania. Første avdeling bestod bare av eksperimentalkjemi og disseksjon. Etter å ha tatt første avdeling i 1857, skiftet han over til å studere kjemi og mineralogi. Han ble fanget inn i kjemien av den tyske foreleseren Adolph Strecker. Helt fra barnsben av hadde han vært fascinert av de forskjellige mineralene som han fant på Hidra, og hans første publikasjon dreide seg om mineraler fra denne øya. Den ble trykt 1859 og hadde tittelen Omrids av Krystallografien.

I 1858, mens Waage ennå var student, fikk han Kronprinsens gullmedalje for en oppgave der han fant strukturformelen for uorganiske og organiske syrer som inneholdt oksygen. Det var en rent teoretisk oppgave uten eksperimenter. I oppgaven slo han blant annet fast at molekylformelen for vann måtte være H2O og ikke HO, og at atomvekten til karbon måtte være 12 og til svovel 32. På den tiden hevdet mange feilaktig at atomvekten var halvparten av dette. Waage foreslo også at karbon danner fire bindinger før Friedrich August Kekule von Stradonitz (som har fått æren for å være den første) gjorde det. Mange i datiden skilte ikke skarpt mellom atom og molekyl, men Waage definerte et molekyl på samme måte som det gjøres i dag: «Den mindste Mængde af et sammensat Legeme, der kan bestaa som saadant».

På slutten av 1858 ble Peter Waage ansatt som universitetsstipendiat. I 1859 reiste han til Frankrike og Tyskland, hvor han studerte i to år. Mesteparten av denne tiden tilbrakte han hos professor Robert Bunsen i Heidelberg.

I 1861 ble han lektor i kjemi ved universitetet, og i 1866 ble han professor i kjemi sammen med de andre ni ordinære lektorene universitetet den gang hadde ettersom Stortinget hadde bestemt at alle lektorene ved universitetet nå skulle ha tittelen professor. Waage beholdt professoratet til sin død.

Allerede i studietiden ble Waage kjent med matematikeren og fysikeren Cato Guldberg. De ble senere dobbelt svogere; Guldbergs kone var søster av Waages første kone, og etter at Waages første kone døde, giftet han seg med Guldbergs søster. Sammen med Guldberg og fire andre studenter stiftet han Den Fysisk-Kemiske Forening i 1858. I løpet av det neste halvannet året holdt de 41 møter med foredrag, og en lang rekke av disse ble holdt av Waage. Men da synes det som om de aktuelle temaene var brukt opp, og foreningen opphørte.

Professorat og vitenskapelige arbeider

Guldberg og Waages massevirkningslov

Guldberg og Waages massevirkningslov. Reaksjonshastighetsskjema for den reversible reaksjon A + B⇋C + D.

Av /Store norske leksikon ※.

Tidlig i 1860-årene begynte Waage å utføre en lang rekke eksperimenter hvor han studerte hvordan kjemiske stoffer reagerer med hverandre og dannet nye stoffer. Guldberg og Waage satte så opp en beskrivelse av disse forsøkene hvor de konkluderte med at reaksjonene går begge veier A + B = G + H med en bestemt hastighet. Dette ble beskrevet i tre foredrag i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1864 og trykket året etter. Det er dette som ble kalt «Guldberg og Waages massevirkningslov» og som i dag kalles massevirkningsloven.

Etter ytterligere arbeider kom de frem til at reaksjonen var avhengig av konsentrasjonen av stoffene aA + bB ... = gG + hH ..., der a, b ... er koeffisienten i den balanserte ligningen. Når reaksjonen var kommet i likevekt, var likevektskonstanten K = , hvor [A], [B] ... representerer molare konsentrasjoner. Dette ble publisert i 1867 og 1879. Det har senere vist seg at likevekten er temperaturavhengig.

Selv om avhandlingene delvis ble publisert på fransk og i utenlandske fagtidsskrifter, tok det tid før omverdenen ble oppmerksom på resultatene. Det var først da den tyske kjemikeren Wilhelm Ostwald refererte til massevirkningsloven i en avhandling i 1877 og den nederlandske kjemiker J. H. van't Hoff samme år på egen hånd kom frem til de samme funnene, at de to nordmennenes oppdagelse ble internasjonalt kjent.

Før Waage og Guldberg avsluttet samarbeidet om dette emnet, gav de en revidert fremstilling av sine konklusjoner i avhandlingen som ble publisert på norsk og tysk i 1879. Med dette var deres internasjonale ry definitivt etablert. Massevirkningsloven har i ettertid fått en moderne utforming i den såkalte termodynamiske massevirkningslov, som tar utgangspunkt i aktiviteter istedenfor Waage og Guldbergs konsentrasjoner.

Waage var interessert i mange områder av kjemien. Studentene kalte ham ofte «lille Peter surstoff» og moret seg over en formulering han en gang benyttet under en kjemisk demonstrasjon: «Som mine herrer kan se, er surstoff en usynlig gass uten lukt og smak.»

Bestyrer av Det kemiske laboratorium

Domus Chemica
Domus Chemica i Fredriksgate
Domus Chemica
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Arbeidet med prisoppgaven og massevirkningslovene var de eneste større arbeider Peter Waage gjorde som kan kalles grunnforskning. Han var bestyrer av det mest velutstyrte kjemilaboratoriet i Norge, og i 1874 fikk han reist en egen bygning for kjemi, Domus Chemica, i Frederiksgate 2. På fronten av bygningen er portretter av de seks kjemikerne Antoine Lavoisier, Jöns Jacob Berzelius, Carl Wilhelm Scheele, August Laurent, Charles Frederic Gerhardt og Heinrich Rose.

Industriutvikling i Norge

Peter Waage engasjerte seg i utviklingen av tre industrielle prosesser i Norge: fremstilling av krutt (ved Nitedals Krudtværk se Georg Ludvig Andreas Frølich), kondensert melk (Dahl’s pure milk, nå Viking melk) og fiskemel (Professor Waages fiskemel). Han foreslo også å endre beskatning av øl fra maltinnhold til alkoholinnhold, og han utviklet en enkel metode til å bestemme alkoholinnholdet. Dette var et politisk mer enn et teknisk spørsmål, og nyordningen ble først innført 12 år etter at han døde.

Foreningsarbeid og offentlige verv

I 1868–1869 var Waage formann i Den Polytekniske Forening. I 1893 var han med på å stifte «Den Polytekniske Forenings Faggruppe for Kemikere», som senere ble til Norsk Kjemisk Selskap.

Frem til slutten av 1870-årene var Peter Waage for det meste kjemiker. Han overtok som formann i Kristiania Ynglingeforening (i dag en del av Kristelig forening for unge menn) etter Peter Lorentzen Hærem i 1879, og etter dette tok kristenlivet en stadig økende plass i livet hans. Året etter tok han initiativet til å få dannet en landsomfattende organisasjon for ynglingeforeningene. Han startet universitetsgudstjenester i 1882, og han støttet etablering av barneasyl, barnekrybbe og suppekjøkkener i Christiania.

Waage hadde mange offentlige verv:

 • medlem av patentkommisjonen
 • medlem av kommisjonen til revisjon av loven om tilvirking og beskatning av brennevin
 • medlem av kommisjonen som førte kontroll med prototypene for mål og vekt
 • styremedlem i Christiania Tekniske Skole
 • formann i Den Polytekniske Forening
 • medredaktør i Polyteknisk Tidsskrift (nå Teknisk Ukeblad)
 • formann i Den Polytekniske Forenings Faggruppe for Kjemikere, forløperen til Norsk Kjemisk Selskap
 • medlem av Videnskabs-Selskabet i Christiania
 • medlem av The Chemical Society of London og The Mineralogical Society of Great Britain
 • formann i Norges Kristelige Ungdomsforbund

Han ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1882 og til kommandør 1894.

Utgivelser (utvalg)

 • Omrids af Krystallografien, med et Tillæg inneholdende de vigtigste Stoffers Krystalformer, 1859
 • Udvikling av de surstofholdige Syreradikalers Theori, i NmfN 1859, s. 279–376
 • Studier over Affiniteten 1–3 (sammen med C. M. Guldberg), særtrykk av VSK Forh., 1864
 • Études sur les affinités chimiques (sammen med C. M. Guldberg), 1867
 • Om den chemiske Affinitet (sammen med C. M. Guldberg), særtrykk av VSK Forh., 1879
 • Det daglige livs kemi. Belyst ved forsøg, 1897

Avbildninger med mer

 • Byste (gips) av Anders Svor, cirka 1890; Svor-museet, Hornindal
 • Bronserelieff av Anders Svor, 1902; på Waages grav, Vår Frelsers gravlund, Oslo
 • Maleri (halvfigur; etter fotografi) av Bjarne Falk, 1907; p.e.; deponert Kjemisk institutt, UiO

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Norges kristelige ungdomsforbund. Mindeblade over professor Peter Waage. 1900. Les boken på Bokhylla
 • Norsk forfatterleksikon, bind 6, 1908
 • H. Haraldsen: biografi i Norsk biografisk leksikon 1, bind 18, 1977
 • R. Bye: «Peter Waage» i serien Store nordiske kjemikere, i Kjemi, spesialnr. 2003, s. 13–15 (først trykt i Kjemi nr. 9/1998)

Faktaboks

Peter Waage
Historisk befolkningsregister-ID
pf01053257016070

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg