Auguste Laurent, fransk kjemiker, professor i Bordeaux 1838–46, guardein ved myntverket i Paris fra 1848. Han utførte viktige undersøkelser over naftalen og fenol og oppdaget antracen. Han modifiserte den daværende radikalteori og la et grunnlag for klassifisering av organiske forbindelser. Han var også den første som klart skjelnet mellom atomer og molekyler og gav definisjoner av disse begrepene.