Regjering og departement

Regjeringen er navnet på Norges utøvende myndighet. Regjeringen har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget fatter. Den har også det politiske initiativet, som vil si at de foreslår de fleste saker for Stortinget.Regjeringen består av statsministeren, som er leder, og statsråder som har ansvar for hvert sitt departement.Siden januar 2018 sitter Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i regjering. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Arild Aspøy

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Nedlagte departement

Inneholder 35 artikler: