Helse- og omsorgsdepartamentet (HOD) har det overordnede ansvaret for å gi befolkningen likeverdige helse- og omsorgstjenester. I tillegg har departementet ansvar for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Bent Høie fra Høyre er fra 2013 helse- og omsorgsminister. Åse Michaelsen fra Fremskrittspartiet er fra 2018 eldreminister med ansvar for eldre- og folkehelseområdet.

Departementets hovedoppgaver er knyttet til forberedelse av saker som skal behandles av regjeringen og Stortinget, samt iverksetting av de vedtak som fattes av landets øverste politiske myndigheter. Arbeid med utforming av lover og forskrifter, samt statsbudsjettet og langsiktige nasjonale planer, står derfor sentralt blant departementets oppgaver.

Forslag til lovendringer samt budsjettforslag forberedes i departementet og fremmes av statsråden gjennom regjeringen for Stortinget. På en del områder er departementet gjennom lover gitt myndighet til selv å fatte bindende regler for helsetjenesten i form av forskrifter. Denne myndigheten er delvis delegert til underliggende instanser.

Helse- og omsorgsdepartementet har åtte avdelinger: Folkehelseavdelingen, Spesialhelsetjenesteavdelingen, Eieravdelingen, Helserettsavdelingen, Kommunetjenesteavdelingen, Budsjett- og økonomiavdelingen og Administrasjonsavdelingen. I tillegg eksisterer det en kommunikasjonsenhet.

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for de fire regionale helseforetakene (RHF): Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord.

Helse- og omsorgsdepartementet har i tillegg ansvar for følgende underliggende instanser: Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norsk pasientskadeerstatning, Pasientskadenemda, Bioteknologinemda, Statens helsepersonellnemd, Statens legemiddelverk, Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), Statens strålevern, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Mattilsynet og Klagenemda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemda.   

Helse- og omsorgsdepartementet ble opprettet i 2004 og består av hele det tidligere Helsedepartementet og deler av det tidligere Sosialdepartementet

Oversikt over statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet finnes i tabellen Norge - Statsråder.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.