Ingvild Kjerkol
Av /Samfoto/NTB.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er et norsk departement med det overordnede ansvaret for helse- og omsorgstjenestene i Norge. I tillegg har departementet ansvar for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementets øverste leder er statsråd Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet, med tittelen helse- og omsorgsminister.

Hovedoppgaver

Departementets hovedoppgaver er knyttet til forberedelse av saker som skal behandles av regjeringen og Stortinget, samt iverksetting av de vedtak som fattes av landets øverste politiske myndigheter. Arbeid med utforming av lover og forskrifter, samt statsbudsjettet og langsiktige nasjonale planer, står derfor sentralt blant departementets oppgaver.

Forslag til lovendringer samt budsjettforslag forberedes i departementet og fremmes av statsråden gjennom regjeringen for Stortinget. På en del områder er departementet gjennom lover gitt myndighet til selv å fatte bindende regler for helsetjenesten i form av forskrifter. Denne myndigheten er delvis delegert til underliggende instanser.

Organisering

Helse- og omsorgsdepartementet har 10 avdelinger: Folkehelseavdelingen, Primærhelseavdelingen, Spesialhelsetjenesteavdelingen, E-helseavdelingen, Eieravdelingen, Helserettsavdelingen, Omsorgstjenesteavdelingen, Budsjett- og økonomiavdelingen og Administrasjonsavdelingen, Kommunikasjonsavdelingen

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for de fire regionale helseforetakene (RHF): Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord.

Underliggende instanser

Helse- og omsorgsdepartementet har i tillegg ansvar for følgende underliggende instanser: Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Norsk pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Direktoratet for e-helse, Mattilsynet og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Departementet er også eier av og generalforsamling for AS Vinmonopolet.

Historikk

Helse- og omsorgsdepartementet ble opprettet i 2004 og består av hele det tidligere Helsedepartementet og deler av det tidligere Sosialdepartementet.

I 2016 ble Direktoratet for e-helse skilt ut fra fagavdelingene i departementet, for å forbedre den nasjonale styringen av IKT i helse- og omsorgssektoren.

Årene 2018–2020 var det i tillegg en statsrådspost som eldre- og folkehelseminister. Fremskrittsparti-politikeren Åse Michaelsen hadde først denne posten, som i mai 2019 ble overtatt av Sylvi Listhaug og i desember 2019 av Terje Søviknes. Fra januar 2020 hadde helseministeren ansvaret også for denne delen av departementets arbeidsfelt.

For en oversikt over statsråder i Helse- og omsorgsdepartementet, se artikkelen statsråder i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg